Regulamin sklepu internetowego Tank Models - Adam Chodorowski


I. Warunki ogólne

Sklep internetowy firmy TANK models, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.tankmodels.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

Internetowy sklep TANK Models jest prowadzony przez firmę:

Tank Models - Adam Chodorowski
Al. Ujazdowskie 16/48,
00-478 Warszawa,
Polska


Zakup w sklepie internetowym TANK Models oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

1. Zamówienia przyjmowane są:

   a. przez witrynę sklepu internetowego drogą elektroniczną po wcześniejszym zarejestrowaniu się i podaniu prawidłowych danych.

   b. w formie papierowej wysłane tylko listem poleconym na adres korespondencyjny firmy i podaniu prawidłowych danych kontaktowych/korespondencyjnych zamawiającego w dni robocze w godz. 9:00-17:00 (pobierz druk zamówieniowy). Pobierz druk zamówienia.

   c. telefonicznie po podaniu prawidłowych danych kontaktowych/korespondencyjnych zamawiającego w dni robocze w godz. 9:00-17:00 (patrz druk zamówienia).

2. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie". 
Do  poprawnego przeprowadzenia procedury zamówienia, konieczne jest założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

4. Zamówienie przez witrynę sklepu internetowego można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego (dni robocze: od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-18:00).

5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma TANK Models - Adam Chodorowski zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

6. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane i realizowane.

7. Firma TANK Models - Adam Chodorowski zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówienia wzbudzającego wątpliwość lub wynikających z błędu w danych na stronie (cena, opis).

8. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym TANK Models - Adam Chodorowski są podane w złotych polskich i zawierają VAT 23% (cena brutto) oraz dla strefy waluty Euro w Euro zawierające podatek VAT w wysokości 23%.

9. Firma TANK Models - Adam Chodorowski  wystawia fakturę VAT na zakupiony towar. W przypadku zakupów dokonywanych przez firmę(my) konieczne jest podanie nr. NIP.

10. Firma prowadzi tylko sprzedaż wysyłkową z możliwością odbioru osobistego po wcześniejszym ustaleniu pomiędzy sprzedającym, a kupującym.


11. Realizujemy również zamówienie z poza terenu Polski na terenie Europy.

III. Reklamacje i zwroty towaru (odstąpienie od umowy):

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Kodeks Cywilny: Art. 535.) każdy klient, dokonujący zakupów w sklepie internetowym ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Jednocześnie, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Wymogiem odstąpienia od umowy jest posiadanie paragonu lub faktury z datą zakupu, opakowanie zakupionego produktu nie może być otwarte oraz uszkodzone. Koszt wysyłki zwrotu ponosi kupujący (klient).
Zwrotowi nie podlegają modele na zamówienie indywidualne.

IV. Oferta/Towar:

1. Prezentowane opakowane lub ilustracje produktów mogą różnić się od wyglądu rzeczywistego produktów, co spowodowane jest ograniczeniami technik prezentacyjnych, zmiana opakowania przez producenta. Rozbieżności tego typu nie stanowią podstawy do reklamacji towaru i nie mogą zostać uznane za niezgodność towaru z umową.

2. Wszystkie model sprzedawane są bez materiałów montażowych typu kleje, farby czy narzędzia, o ile nie zaznaczono, że jest inaczej na opakowaniu lub w opisie.

3. Informacje zamieszczone na stronie www.sklep.tankmodels.pl nie stanowią naszej wiążącej oferty w rozumieniu art.66 p.1 kodeksu cywilnego.

4. Firma Tank models - Adam Chodorowski zastrzega prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

V. Modele z żywicy i na zamówienia indywidualne:

1. Sklep Tank Models -  Adam Chodorowski prowadzi sprzedaż modeli z żywicy i na zamówienie indywidualne klienta. Zamówienia realizowane są od momentu wpłaty kwoty za zamówiony towar na konto bankowe sprzedawcy zwanego Tank Models – Adam Chodorowski.

2. Terminy realizacji zamówienia podany jest przy każdym towarze dostępnym lub nie dostępnym w ofercie sklepu.

3. W przypadku realizacji zamówienia łączonego, czyli np. modele o terminie realizacji do 7 dni roboczych + modele z terminie realizacji zamówienia do 21 dni roboczych lub więcej, zamówienie będzie realizowane w terminie pozycji z terminem 21 dni roboczych lub 45 dni roboczych.

4. Istnieje możliwość realizowania takiego zamówienia w etapach po uprzednim ustaleniu pomiędzy sprzedającym i kupującym. Koszty wysyłki pokrywa kupujący.

5. Zamówienia na modele wykonane z żywicy i na zamówienia indywidualne nie podlegają rezygnacji !!!!

6. Zaakceptowanie pkt. IV, anuluje pkt. III regulaminu.

(Kodeks Cywilny: Art. 535. Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.)

VI. Odmowa przyjęcia rezygnacji:

Na podstawie Art. 535 Kodeksu cywilnego, firma Tank Models - Adam Chodorowski ma prawo do odmowy przyjęcia jako Sprzedający, rezygnacji z zamówienia/zakupu od Kupującego (klienta), który wcześniej zatwierdził, a tym samym zaakceptował regulamin sklepu Tank Models - Adam Chodorowski.

(Kodeks Cywilny: Art. 535. Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.)

VII. Płatności

1.Płatności za dokonanie zakupu towaru prosimy dokonywać po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez firmę Tank Models – Adam Chodorowski i po poinformowaniu klienta, że zamówienie zostało przyjęte i jest w realizacji. Wpłaty należy dokonywać w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania informacji zwrotnej o statusie zamówienia na podany numer konta bankowego lub poprzez płatność PayPal (po wcześniejszym kontakcie).

2. W przypadku braku zamawianego towaru, a wcześniejszej wpłacie dokonanej przez kupującego (klienta) bez otrzymania informacji o dokonaniu wpłaty i zatwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, zwrot danej kwoty będzie pomniejszony o koszty związane z operacją dokonania przelewy (opłata za przelew bankowy) lub nadanie przekazu pocztowego.

VIII. Nieodebranie przesyłki / Zwrot przesyłki z podanego adresu korespondencyjnego:

1. W przypadku nieodebrania przesyłki przez kupującego zwanego klientem sklepu, Sprzedający wysyła ponownie przesyłkę po wcześniejszym potwierdzeniu adresu korespondencyjnego (do wysyłki) przez kupującego (klienta) po ponownym uiszczeniu opłaty na wskazane konto przez Sprzedającego za dokonanie ponownej wysyłki w ciągu 5 dni roboczych (słownie pięciu) od momentu zarejestrowania wpłaty na rachunku bankowym firmy Tank Models - Adam Chodorowski. W przypadku braku takiej wpłaty, zamówiony towar będzie do odbioru osobistego w przeciągu jednego miesiąca (kalendarzowego). Po upływie 3 miesięcy kalendarzowych (słowne trzech) i braku kontaktu ze strony Kupującego (Klienta) towar przepada na rzecz Sprzedającego, czyli sklepu internetowego Tank Models - Adam Chodorowski.

IX. Odpowiedzi na pytania zadane drogą elektroniczną przez kupujących (klientów):

1. Firma Tank Models - Adam Chodorowski zobowiązuje się do odpowiedzi na zadane przez klientów sklepu drogą elektroniczną pytania w ciągu 24 godzin roboczych o ile odpowiedzi nie są podane w sklepie internetowym Tank Models - Adam Chodorowski (np. regulamin, opis produktu, warunki wysyłki etc.).

2. Nie odpowiadamy na pytania zadane telefonicznie drogą elektroniczną lub przez wysłanie odpowiedzi w formie papierowej. Jednocześnie zakazuje się nagrywania rozmów bez wcześniejszego uprzedzenia rozmówcy i wyrażenia przez niego zgody (tego typu działania są ścigane prawem).

X. Wysyłka/Dostawa:

1. Informację nt. dostawy/wysyłki zamówienia znajdują się oddzielnym opisie pt. DOSTAWA.